Lyn

Vi sender ut farevarsel om mye lyn når det er tordenvær som kan ha store konsekvenser.